Informacje ogólne

FIT (Forum Informatyki Teoretycznej) jest doroczną polską konferencją informatyczną odbywającą się nieprzerwanie od 1991 roku. Jej tegoroczna edycja, organizowana przez Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbędzie się wraz z Jubileuszowym Zjazdem Matematyków Polskich organizowanym w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, w dniach 6–7 września 2019.


Note for English-speaking readers

This year's FIT edition is organized as part of the centennial anniversary of the Polish Mathematical Society and will be held in Polish. For more information on the previous FIT edition, please visit this webpage.

Informacje dotyczące rejestracji zostaną podane wkrótce.


Sesja specjalna

6 września odbędzie się specjalna sesja pt. Zastosowania teorii gier w informatyce koordynowana przez Krzysztofa Apta. Będzie ona połączona ze Zjazdem Matematyków Polskich. Zaproszeni goście:

  • Marta Kwiatkowska, University of Oxford
    Weryfikacja modelowa dla gier stochastycznych
  • Piotr Krysta, University of Liverpool
    Algorytmiczne projektowanie mechanizmów dla aukcji kombinatorycznych
  • Igor Walukiewicz, Université de Bordeaux
    Gry i punkty stałe


Kontakt

Komitet organizacyjny: Maciej Bendkowski, Jakub Kozik oraz Bartosz Walczak.

Email: fit@tcs.uj.edu.pl