XXII FIT XXII Forum Informatyki Teoretycznej
Zakopane, 18-20 IV 2008

Harmonogram referatów

 • Piątek 18 IV

  • 13:00 - 15:30 Obiad

  • 15:30 - 16:45 Prezentacja referatów
   • Marcin Bieńkowski, On the k-resource problem
   • Jan Jeżabek, Increasing Machine Speed in On-line Scheduling of Weighted Unit-length Jobs in Slotted Time
   • Łukasz Jeż, Kreta-Bij! albo: zbieranie przedmiotów z wagami i terminami
   • Andrzej Jasiński, Minimalne Automaty Buchi
   • Sebastian Smyczyński, Rekonstrukcja drzewa binarnego

  • 16:45 - 17:30 Przerwa kawowa

  • 17:30 - 18:45 Prezentacja referatów
   • Tomasz Waleń, Improved Algorithms for the Range Next Value Problem and Applications
   • Łukasz Pankowski, Czy istnieje proste kryterium destylowalności splątania?
   • Michał Strojnowski, Kwantowe algorytmy rozproszone
   • Michał Wrona, Quantified Weak Temporal Constraints
   • Karol Horodecki, General paradigm for distilling classical key from quantum states - entanglement approach to quantum security

  • 18:45 - 20:30 Kolacja

  • 20:30 - 22:00 Prezentacja referatów
   • Adam Malinowski, Jak się spotkać w anonimowej sieci?
   • Łukasz Kowalik, Algorytm aproksymacyjny dla semi-metrycznego maxTSP
   • Hanna Furmańczyk, Kolorowanie krawędzi grafów mieszanych
   • Michał Tuczyński, Znajdowanie pokryć i podziałów w czasie O*(2^n)
   • Tomasz Dzido, Liczby Turana i Ramseya dla grafów z kołami
   • Andrzej Pezarski, Michał Zmarz, Nonrepetitive coloring of subdivided graphs

 • Sobota 19 IV

  • 8:00 - 9:00 Śniadanie

  • 9:00 - 10:30 Prezentacja referatów
   • Kamila Agata Barylska, O kilku odmianach trwałości w sieciach Petriego
   • Joanna Jółkowska, O wyznaczaniu relacji niezależności akcji w sieciach Petriego
   • Przemysław Broniek, Unary algebras and Constraint Satisfaction Problem
   • Artur Jeż, Równania z sumą, przecięciem i dodawnaniem w zbiorach liczb naturalnych
   • Jan Otop, Kontrprzykład dle hipotez z teorii pierścieni alternujących
   • Paweł Lebioda, Wyznaczanie parametrów ścieżek metabolicznych za pomocą rozproszonej metody Monte Carlo

  • 10:30 - 14:30 Spacer po górach

  • 14:30 - 15:45 Obiad

  • 15:45 - 17:15 Prezentacja referatów
   • Hans de Nivelle, A logical framework with support for partial functions
   • Zenon Sadowski, Optymalne systemy dowodowe i jezyki zupelne
   • Adam Kolany, Algorytm DPLL w ujęciu ogólnym
   • Jakub Kozik, Jak wiele formuł ma konstruktywne dowody?
   • Agnieszka Kozubek, Mniej naiwna teoria typów
   • Łukasz Stafiniak, Pełna inferencja typów z indukcją więzów charakteryzujących programy (inspiracja: GADT)

  • 17:15 - 17:45 Przerwa kawowa

  • 17:45 - 19:15 Prezentacja referatów
   • Rafał Kluszczyński, Algorytm generowania wielokątnych pól Markowa
   • Paweł Parys, Rozpoznawanie języka XPath w czasie liniowym
   • Łukasz Mikulski, Ślady i półślady nieskończone
   • Marek Tomasz Biskup, Gwarantowana synchronizacja kodów Huffmana
   • Marcin Piątkowski, Maksymalne powtórzenia w słowach Sturma
   • Adrianna Gietka, Generowanie gramatyk bezkontekstowych z próbek słów

  • 20:00 Uroczysta kolacja

 • Niedziela 20 IV

  • 9:00 - 10:00 Śniadanie

  • 13:00 - 15:00 Obiad

  • Zakończenie FIT
Katedra Podstaw Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
Gronostajowa 3, 30-387 Kraków