XXVI FIT XXVI Forum Informatyki Teoretycznej
Zakopane, 19-22 IV 2012

Harmonogram konferencji

 • Czwartek 19 IV
  • 13:00 - 15:30 Obiad
  • 15:30 - 17:00 Prezentacja referatów
   • 15:30 - 16:00 Agnieszka Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    Klasyfikacja spektralna Coxetera P-krytycznych bigrafów
   • 16:00 - 16:30 Przemysław Krysztowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    Minimalizacja liczby skoków posetu
   • 16:30 - 17:00 Grzegorz Matecki, Uniwersytet Jagielloński
    Saks-West's conjecture about semiantichains and unichain coverings is false
  • 17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
  • 17:30 - 19:00 Prezentacja referatów
   • 17:30 - 18:00 Artur Jeż, Uniwersytet Wrocławski
    Rekompresja - równania w słowach, rozpoznawanie wzorca, problem przynależności
   • 18:00 - 18:30 Maciej Obremski, Uniwersytet Warszawski
    Kody Niekowalne cz. 1
   • 18:30 - 19:00 Tomasz Kazana, Uniwersytet Warszawski
    Kody Niekowalne cz. 2
  • 19:00 - 20:30 Kolacja
 • Piątek 20 IV
  • 8:00 - 9:00 Śniadanie
  • 9:00 - 14:00 Spacer po górach
  • 14:00 - 15:30 Obiad
  • 15:30 - 17:00 Prezentacja referatów
   • 15:30 - 16:00 Maciej Dziemiańczuk, Uniwersytet Gdański
    Uogólnione liczby Delannoya
   • 16:00 - 16:30 Janusz Dybizbański, Uniwersytet Gdański
    Ciągi niezawierające trójelementowych podciągów arytmetycznych
   • 16:30 - 17:00 Michał Lasoń, Uniwersytet Jagielloński
    On the splitting necklaces problem
  • 17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
  • 17:30 - 19:00 Prezentacja referatów
   • 17:30 - 18:00 Henryk Michalewski, Uniwersytet Warszawski
    Własność oddzielenia dla języków drzew
   • 18:00 - 18:30 Grzegorz Madejski, Uniwersytet Gdański
    Nieskończona hierarchia języków z permutacjami
   • 18:30 - 19:00 Filip Mazowiecki, Uniwersytet Warszawski
    Ciągłe redukcje języków regularnych
  • 19:00 - 20:30 Kolacja
  • 20:30 - 22:00 Sesja z otwartymi problemami
 • Sobota 21 IV
  • 8:00 - 9:00 Śniadanie
  • 9:00 - 11:00 Prezentacja referatów
   • 09:00 - 09:30 Leszek Horwath, Uniwersytet Jagielloński
    High performance GPGPU based system for matching people in a live video feed
   • 09:30 - 10:00 Robert Obryk, Uniwersytet Jagielloński
    Wielowątkowe sumowanie
   • 10:00 - 10:30 Tomasz Jurkiewicz, Max Planck Institute for Informatics
    Computational Complexity of the Virtual Address Translation
   • 10:30 - 11:00 Zbigniew Lipiński, Uniwersytet Opolski
    Klasyfikacja rozwiązań zagadnienia minimalnej całkowitej energii transmisji danych w jednowymiarowych sieciach ad hoc z wielomianową funkcją kosztów
  • 11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
  • 11:30 - 13:00 Prezentacja referatów
   • 11:30 - 12:00 Łukasz Mikulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    Uogólnienie diagramów Hassego
   • 12:00 - 12:30 Marcin Piątkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    Leksykograficzne generacje dla śladów uogólnionych - combined traces
   • 12:30 - 13:00 Kamila Barylska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    Jak bardzo nie lubimy konfliktów?
  • 13:00 - 15:30 Obiad
  • 15:30 - 17:30 Prezentacja referatów
   • 15:30 - 16:00 Marek Materzok, Uniwersytet Wrocławski
    Podtypowanie kontynuacji ograniczonych
   • 16:00 - 16:30 Piotr Witkowski, Uniwersytet Wrocławski
    Datalogowe rozszerzenia logik z dwiema zmiennymi
   • 16:30 - 17:00 Jakub Michaliszyn, Uniwersytet Wrocławski
    Równoważnościowe domknięcie w logice pierwszego rzędu
   • 17:00 - 17:30 Jan Otop, Uniwersytet Wrocławski
    Elementarne logiki modalne
  • 17:30 - 18:00 Przerwa kawowa
  • 18:00 - 19:30 Prezentacja referatów
   • 18:00 - 18:30 Tomasz Gogacz, Uniwersytet Wrocławski
    On Finite Controllability and Bounded Derivation Depth
   • 18:30 - 19:00 Bartosz Rybicki, Uniwersytet Wrocławski
    Improved LP-rounding approximation algorithm for k-level uncapacitated facility location
   • 19:00 - 19:30 Piotr Faliszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica
    Campaign Management Problems in Elections
  • 20:00 Uroczysta kolacja
 • Niedziela 22 IV
  • 9:00 - 10:00 Śniadanie
  • Zakończenie FIT
TCS logo
Katedra Podstaw Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków